Veiligheidskeuringen

CESSANTE CAUSA CESSAT EFFECTUS


De arbo zorgt er in Nederland voor dat de gezondheid, het welzijn, de veiligheid en milieu aan regels zijn gebonden voor werkgevers en werknemers. Ook HolyLifters is zich bewust van deze regels, zo voeren wij veiligheidskeuringen uit aan hoogheffers, motorheffers en schaartafels omdat deze keuringplichtig zijn.Volgens art. 7.4a, lid 1 en lid 3 bestaat er een keuringsplicht voor twee groepen arbeidsmiddelen: een ingebruikname veiligheidskeuring en een periodieke veiligheidskeuring. Ingebruikename veiligheidskeuring 
Een ingebruikname veiligheidskeuring is verplicht bij die arbeidsmiddelen, waarvan de veiligheid mede bepaald wordt door de kwaliteit van de montage. Dit betekent dat stellingsbedieningsapparatuur (stapelkranen), hoogbouwtrucks, grote goederenliften, bovenloopkranen, magazijnstellingen, entresolvloeren en dergelijke zo’n veiligheidskeuring moeten ondergaan. Periodieke veiligheidskeuringen 
In principe heeft de


periodieke keuringsplicht betrekking op alle arbeidsmiddelen waarvan het veiligheidsniveau als gevolg van slijtage of beschadigingen achteruit (kan) gaan. De wetgever heeft geen uitzonderingen geformuleerd, dus ook de kleinere arbeidsmiddelen zijn keuringsplichtig. Bij de afweging of een arbeidsmiddel keuringsplichtig is moet steeds een taxatie gemaakt worden van de veiligheidsrisico’s die door slijtage kunnen ontstaan. Het volgende voorbeeld illustreert deze denklijn. Bij een handpallettruck (pompwagen) is het moeilijk voorstelbaar dat er door slijtage gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Bij een hoogheffende pallettruck die bijvoorbeeld ook als heftafel kan worden ingezet, is dit risico wel degelijk aanwezig. De eenvoudige handpallettruck is dus niet keuringsplichtig, terwijl de hoogheffende pallettruck, dat wel is. Maar ook producten als magazijnstellingen vallen onder deze keuringsplicht. Door aanrijdingen of verkeerd beladen kunnen namelijk enorme veiligheidsrisico’s ontstaan.

ALS DE OORZAAK OPHOUDT, HOUDT OOK HET GEVOLG OP

holylifters logo
  • Al meer dan 10 jaar ervaring!
  • Schappelijke prijzen!
  • Handpallettrucks & schaartafels
keuring holylifters